2018/4/2 Stage2

1 Acai Brend 26.79 Entry to Stage3
1 IMF888 26.79 Entry to Stage3
1 bkaz499 26.79 Entry to Stage3
1 massan7 26.79 Entry to Stage3
1 namazu66 26.79 Entry to Stage3
1 nat_118 26.79 Entry to Stage3
1 osho6 26.79 Entry to Stage3
1 satsukiyama 26.79 Entry to Stage3
1 yasu925 26.79 Entry to Stage3
1 GenHayao 26.79 Entry to Stage3
11 jpmm812 16.49 $8
12 rgi091 15.83
13 400sky 15.25
14 pokarinjpt2 1.00
15 pop1100 1.00
16 trad_mac 1.00
17 KAZU04 1.00
18 8197kotonoha 1.00
19 @moromin 1.00
20 yasujon 1.00
21 satopon0 1.00
22 shadows845 1.00
23 cocotomimi 1.00
24 yebisu840 1.00
25 hide3298 1.00
26 torakky728 1.00
27 ailuropo 1.00
28 size-O 1.00
29 Mangu_nakano 1.00
30 StRegis162 1.00
31 Yosuke O. 1.00
32 SilkJastice 1.00
33 iggy836 1.00
34 K.Tyler111 1.00
35 Reiji.Kiko 1.00
36 hottutashou 1.00
37 kazu1979 1.00
38 nangoku8 1.00
39 kekei2017 1.00
40 V-THANDER 1.00
41 kazuto seita 1.00
42 maimisa 1.00
43 TheBlakTerr 1.00
44 ysatousuke 1.00
45 Gropp31 1.00
46 mikanpoker 1.00
47 takahiro5505 1.00
48 ZAKKY51 1.00
49 yama1215 1.00
50 kuriatsu0220 1.00
51 take26 1.00
52 endomax 1.00
53 hyuga78 1.00
54 tsukue1129 1.00