2018/4/2 Stage2

1 8197kotonoha 26.58 Entry to Stage3
1 ZAKKY51 26.58 Entry to Stage3
1 ailuropo 26.58 Entry to Stage3
1 endomax 26.58 Entry to Stage3
1 hidenori0313 26.58 Entry to Stage3
1 maestro1127 26.58 Entry to Stage3
1 tama0105 26.58 Entry to Stage3
1 torakky728 26.58 Entry to Stage3
1 yasu925 26.58 Entry to Stage3
10 cocotomimi 16.47 $8
11 size-O 15.75
12 GHOSTMK 15.12
13 hottutashou 1.00
14 V-THANDER 1.00
15 y.ping 1.00
16 kuriatsu0220 1.00
17 tYamaboy 1.00
18 osho6 1.00
19 pokarinjpt2 1.00
20 rgi091 1.00
21 nat_118 1.00
22 nangoku8 1.00
23 pearl018 1.00
24 bigtree622 1.00
25 GenHayao 1.00
26 400sky 1.00
27 hyuga78 1.00
28 shadows845 1.00
29 yebisu840 1.00
30 hideki971 1.00
31 tsukue1129 1.00
32 trad_mac 1.00
33 jpmm812 1.00
34 StRegis162 1.00
35 pop1100 1.00
36 SilkJastice 1.00
37 Reiji.Kiko 1.00
38 hide3298 1.00
39 namazu66 1.00
40 massan7 1.00
41 K.Tyler111 1.00
42 chisepyon 1.00
43 soramayu 1.00
44 iggy836 1.00
45 take26 1.00
46 Ren_Quen 1.00
47 IMF888 1.00
48 Gropp31 1.00
49 kazuto seita 1.00