2018/4/1 Stage2

1 EVE.A.33 26.71 Entry to Stage3
1 JazonSant 26.71 Entry to Stage3
1 crois1 26.71 Entry to Stage3
1 csssap 26.71 Entry to Stage3
1 hantagawan 26.71 Entry to Stage3
1 nat_118 26.71 Entry to Stage3
1 osho6 26.71 Entry to Stage3
1 rgi091 26.71 Entry to Stage3
1 rudli$i 26.71 Entry to Stage3
1 size-O 26.71 Entry to Stage3
1 yat1129 26.71 Entry to Stage3
1 yebisu840 26.71 Entry to Stage3
1 yuhken 26.71 Entry to Stage3
1 takeso14 26.71 Entry to Stage3
15 cocotomimi 16.10 $0
16 trad_mac 15.62
17 ryu0925 15.18
18 unko333 1.00
19 caizhai723 1.00
20 Mastermoto#1 1.00
21 truebirds 1.00
22 Reiji.Kiko 1.00
23 ssinamon 1.00
24 hide3298 1.00
25 howuleft? 1.00
26 endomax 1.00
27 mikanpoker 1.00
28 nangoku8 1.00
29 chisepyon 1.00
30 tom1192704 1.00
31 SilkJastice 1.00
32 $uzukeika 1.00
33 soramayu 1.00
34 unikor340 1.00
35 k@eirikai 1.00
36 Yuki Tada 1.00
37 400sky 1.00
38 PinfuDora1 1.00
39 K.Tyler111 1.00
40 esu7739888 1.00
41 shadows845 1.00
42 tatsuya168 1.00
43 kekei2017 1.00
44 Second sheet 1.00
45 ZAKKY51 1.00
46 zawaif 1.00
47 jpmm812 1.00
48 hyuga78 1.00
49 takahiro5505 1.00
50 mohican44 1.00
51 NO-M0416 1.00
52 maestro1127 1.00
53 nekomura.th 1.00
54 vabavad 1.00
55 befree34 1.00
56 tsukue1129 1.00
57 namazu66 1.00
58 griffon938 1.00
59 hottutashou 1.00
60 kazuto seita 1.00
61 yasu925 1.00
62 kogorou999 1.00
63 8197kotonoha 1.00
64 GenHayao 1.00
65 Arutyuu 1.00
66 nullpo194 1.00
67 pokarinjpt2 1.00
68 snamon 1.00
69 TheBlakTerr 1.00
70 ailuropo 1.00