2018/3/31 Stage3

1 TheBlakTerr 101.35 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 ailuropo 101.35 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 pomu_purine 101.35 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 qqaw82 101.35 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 y.ping 101.35 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
6 Nakajin88 64.39 $150
7 SETOUCHIJack 59.68 $150
8 koryo_hrh 55.89 $150
9 osho6 52.75 $150
10 hidenori0313 50.10 $150
11 mori_no_kuma 47.81 $150
12 uratouri6 45.82 $150
13 hide3298 44.06 $150
14 ctn202 42.50 $150
15 mixjuice 41.09 $65.7999999999997
16 KAZU04 39.82
17 domal555 38.66
18 RD japan 37.60
19 takahiro5505 36.62
20 atsumasa 35.72
21 fishonlyme 34.88
22 bigtree622 34.10
23 endomax 33.37
24 nekomura.th 32.69
25 pop1100 32.05
26 ponz-net 31.45
27 MUNEWO 30.88
28 kaeight310 30.34
29 Hachi@RS 29.83
30 LieGame 29.35
31 takayuki1111 28.89
32 252triumph 28.45
33 TKY0or0 28.03
34 tekitouk 27.63
35 cocotomimi 27.24
36 59077 26.88
37 acek48 26.53
38 HFSS2015 26.19
39 abusheng 25.86
40 mura1131 25.55
41 satsukiyama 25.25
42 mikanpoker 24.96
43 leoking0619 24.68
44 morihouse 24.41
45 akk08 24.15
46 eureka4231 23.89
47 insignifi_1 23.65
48 LUKEjp 23.41
49 spiral55cat 23.18
50 sinoue 22.96
51 kita0731 22.74
52 takapable38 22.53
53 takamimo 22.33
54 nickey332 22.13
55 tsukue1129 21.94
56 zawaif 21.75
57 baiagura50mg 21.57
58 cymx2724 21.39
59 oneoar 21.21
60 spearib 1.00
61 TSUNEKICHI 1.00
62 usagiohish 1.00
63 Reiji.Kiko 1.00
64 RUPIN62 1.00
65 GenHayao 1.00
66 kanikama217 1.00
67 chisepyon 1.00
68 0 itapro 0 1.00
69 MACoto18 1.00
70 2pokTG 1.00
71 y4hkho 1.00
72 mmommommo 1.00
73 akonishi 1.00
74 hali ya hewa 1.00
75 ZAKKY51 1.00
76 ksprogram 1.00
77 flexs133 1.00
78 Queen_nin88 1.00
79 iraizya 1.00
80 otai3 1.00
81 kensui 1.00
82 ucchy 1.00
83 HattariYa 1.00
84 Sanjyo 1.00
85 take26 1.00
86 yuyupiduki 1.00
87 DarkMatterAA 1.00
88 ysatousuke 1.00
89 massan7 1.00
90 pipipi-suke 1.00
91 trad_mac 1.00
92 gata88888 1.00
93 suikaa 1.00
94 JazonSant 1.00
95 size-O 1.00
96 wakamoai 1.00
97 befree34 1.00
98 rgi091 1.00
99 yuhken 1.00
100 masa56 1.00
101 Atrock_KA 1.00
102 shinbigan 1.00
103 ny_park98 1.00
104 jk1113suited 1.00
105 pixel0719 1.00
106 pokarinjpt2 1.00
107 LVND777 1.00
108 hantagawan 1.00
109 te2room 1.00
110 kuriatsu0220 1.00
111 Mastermoto#1 1.00
112 OH24NO 1.00
113 Cosmos0224 1.00
114 400sky 1.00
115 gamma0delta 1.00
116 KOH_BAN 1.00
117 umiushi 1.00
118 KIYUUU 1.00
119 Sh!ppai 1.00
120 nat_118 1.00
121 StRegis162 1.00
122 yamachan64 1.00
123 kacsan8698 1.00
124 naoyuki10 1.00
125 staygold-Bob 1.00
126 yebisu840 1.00
127 esu7739888 1.00
128 nangoku8 1.00
129 sonsin6805 1.00
130 sou105 1.00
131 giriri7 1.00
132 ShakarikiD 1.00
133 caizhai723 1.00
134 yasu925 1.00
135 TKYon66 1.00
136 GHOSTMK 1.00
137 Gessino_718 1.00
138 8197kotonoha 1.00
139 iggy836 1.00
140 j.hirayama77 1.00
141 Yu Adashino 1.00
142 puroppu1966 1.00
143 salvatoreber 1.00
144 uoopa 1.00
145 tatsuya168 1.00
146 unko333 1.00
147 nobu2004 1.00
148 oziyoba 1.00
149 SushiNeko 1.00
150 yoppy_world 1.00
151 KAZU27266 1.00
152 niagara1975 1.00
153 midoridon 1.00
154 bobonta1010 1.00
155 yuppy92 1.00
156 condor0925 1.00
157 ten.pe 1.00
158 chin0sa 1.00
159 Mangu_nakano 1.00
160 masashi09 1.00
161 sakai12 1.00
162 cozy1982 1.00
163 propofol-san 1.00
164 ossiiyy 1.00
165 ichigekishot 1.00
166 k-toku 1.00
167 sakosako1974 1.00
168 AkibaGuild 1.00
169 nagadon 1.00
170 kraquosAA 1.00
171 sho_jiki_kun 1.00
172 satou0830 1.00
173 tsuguNi 1.00
174 torakky728 1.00
175 NUDE TRUMP 1.00
176 Shinji777 1.00
177 ALLINOKO 1.00
178 bluesamurai7 1.00
179 ky1231 1.00
180 BananaShip 1.00
181 namazu66 1.00
182 ikedasky 1.00
183 shadows845 1.00
184 millay1114 1.00
185 $uzukeika 1.00
186 sarurururu 1.00
187 gvkjzb 1.00
188 nakamurayasu 1.00
189 sst_ab 1.00
190 ykpoker92 1.00
191 SINYsan 1.00
192 takayukey 1.00
193 meibutsu 1.00
194 nobukatsu 1.00
195 yyfk 1.00
196 maestro1127 1.00
197 hottutashou 1.00
198 gavgav221 1.00
199 you_n872 1.00
200 mayo218 1.00
201 balloon3995 1.00
202 TKYin46 1.00
203 taka-sn 1.00
204 harumi0228 1.00
205 koichi1210 1.00
206 soramayu 1.00
207 co1 12 1.00
208 ryonsu2496 1.00
209 SilkJastice 1.00
210 koshigoe64 1.00
211 cu paradise 1.00
212 makomichi 1.00
213 Utyujin 1.00
214 sxslm 1.00
215 yutaka77 1.00
216 Neephen 1.00
217 tobisakihiro 1.00
218 zin104 1.00
219 kou324 1.00
220 BEAR561214 1.00
221 kazuto seita 1.00
222 rasukun98 1.00
223 NAC_00117 1.00
224 hyuga78 1.00
225 TKYunder 1.00
226 Gropp31 1.00
227 jpmm812 1.00
228 partyMCsera 1.00
229 Makoto.net 1.00
230 L_Wowa 1.00
231 luke sato 1.00
232 tYamaboy 1.00
233 keygnu5963 1.00
234 clasy dya 1.00
235 kanaki rei 1.00
236 KYABARIA.jp 1.00
237 higetaku 1.00
238 k@eirikai 1.00