2018/3/31 Stage2

1 MACoto18 26.53 Entry to Stage3
1 SilkJastice 26.53 Entry to Stage3
1 jpmm812 26.53 Entry to Stage3
1 kensui 26.53 Entry to Stage3
1 meibutsu 26.53 Entry to Stage3
1 mmommommo 26.53 Entry to Stage3
1 mura1131 26.53 Entry to Stage3
1 namazu66 26.53 Entry to Stage3
1 niagara1975 26.53 Entry to Stage3
1 soramayu 26.53 Entry to Stage3
1 takahiro5505 26.53 Entry to Stage3
1 yasu925 26.53 Entry to Stage3
13 Central Rook 16.14 $2
14 yebisu840 15.59
15 ikedasky 15.10
16 lilwhelm 1.00
17 yuugo_6 1.00
18 trad_mac 1.00
19 nat_118 1.00
20 Reiji.Kiko 1.00
21 sha1479 1.00
22 Free/g.style 1.00
23 cocotomimi 1.00
24 maestro1127 1.00
25 hottutashou 1.00
26 pokarinjpt2 1.00
27 seacalyps 1.00
28 rgi091 1.00
29 hyuga78 1.00
30 kuryukouhei 1.00
31 hide3298 1.00
32 Landmark7 1.00
33 neomasa 1.00
34 howuleft? 1.00
35 gata88888 1.00
36 8197kotonoha 1.00
37 shadows845 1.00
38 Neephen 1.00
39 400sky 1.00
40 pop1100 1.00
41 massan7 1.00
42 ossiiyy 1.00
43 tsukemen 1.00
44 size-O 1.00
45 mikanpoker 1.00
46 osho6 1.00
47 mayo218 1.00
48 co1 12 1.00
49 nobu2004 1.00
50 taka-sn 1.00
51 partyMCsera 1.00
52 hantagawan 1.00
53 nangoku8 1.00
54 makomichi 1.00
55 ailuropo 1.00
56 hatsu106 1.00
57 Oasis red 1.00
58 GHOSTMK 1.00
59 KYABARIA.jp 1.00
60 Kassy621 1.00
61 akonishi 1.00