2018/3/30 Stage2

1 0 itapro 0 26.06 Entry to Stage3
1 8197kotonoha 26.06 Entry to Stage3
1 BananaShip 26.06 Entry to Stage3
1 TAATSU16 26.06 Entry to Stage3
1 gata88888 26.06 Entry to Stage3
1 hottutashou 26.06 Entry to Stage3
1 hyuga78 26.06 Entry to Stage3
1 osho6 26.06 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 26.06 Entry to Stage3
1 rgi091 26.06 Entry to Stage3
11 JazonSant 16.05 $2
12 hide3298 15.41
13 taka-sn 14.84
14 pop1100 1.00
15 ZAKKY51 1.00
16 shadows845 1.00
17 SETOUCHIJack 1.00
18 400sky 1.00
19 usbengoshi 1.00
20 kensui 1.00
21 yiizumi 1.00
22 trad_mac 1.00
23 AKEsan81 1.00
24 StRegis162 1.00
25 namazu66 1.00
26 hali ya hewa 1.00
27 mikanpoker 1.00
28 yasu925 1.00
29 kekei2017 1.00
30 nangoku8 1.00
31 Reiji.Kiko 1.00
32 sakai12 1.00
33 Gropp31 1.00
34 tama0105 1.00
35 yamachan64 1.00
36 dai2173 1.00
37 TSUNEKICHI 1.00
38 cocotomimi 1.00
39 size-O 1.00
40 K.Tyler111 1.00
41 jpmm812 1.00
42 celika00 1.00
43 yuhken 1.00
44 ailuropo 1.00
45 hantagawan 1.00
46 nonrio 1.00
47 ossiiyy 1.00
48 luke sato 1.00
49 nat_118 1.00
50 koshigoe64 1.00
51 kesotox 1.00