2018/3/29 Stage2

1 Atrock_KA 27.26 Entry to Stage3
1 GenHayao 27.26 Entry to Stage3
1 hide3298 27.26 Entry to Stage3
1 hideki971 27.26 Entry to Stage3
1 hottutashou 27.26 Entry to Stage3
1 nangoku8 27.26 Entry to Stage3
1 nat_118 27.26 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 27.26 Entry to Stage3
1 rgi091 27.26 Entry to Stage3
1 shadows845 27.26 Entry to Stage3
1 sst_ab 27.26 Entry to Stage3
1 take26 27.26 Entry to Stage3
1 tekitouk 27.26 Entry to Stage3
1 yoshi-dayo 27.26 Entry to Stage3
15 sakurai0612 16.42 $6
16 AKYSTAR 15.93
17 8197kotonoha 15.48
18 gamma0delta 15.08
19 yasu925 1.00
20 jpmm812 1.00
21 Mangu_nakano 1.00
22 someday0916 1.00
23 400sky 1.00
24 uutoria 1.00
25 hyuga78 1.00
26 cocotomimi 1.00
27 Second sheet 1.00
28 3KA7 1.00
29 Reiji.Kiko 1.00
30 soramayu 1.00
31 Arutyuu 1.00
32 252triumph 1.00
33 usbengoshi 1.00
34 namazu66 1.00
35 pop1100 1.00
36 Makoto.net 1.00
37 nobu2004 1.00
38 StRegis162 1.00
39 jk1113suited 1.00
40 usagiohish 1.00
41 makomichi 1.00
42 tonkatsulove 1.00
43 kensui 1.00
44 tama0105 1.00
45 nobukiyo 1.00
46 ysatousuke 1.00
47 wataru6 1.00
48 kazuto seita 1.00
49 sakai12 1.00
50 creatine2434 1.00
51 torakky728 1.00
52 taka-sn 1.00
53 bluesnow075 1.00
54 mikanpoker 1.00
55 AresoJEB 1.00
56 FunkButter 1.00
57 haruyan 1.00
58 iraizya 1.00
59 moon1963 1.00
60 takeruAA 1.00
61 sigld7 1.00
62 nishi yoshi 1.00
63 hiroboshi 1.00
64 cactusfridge 1.00
65 keygnu5963 1.00
66 yebisu840 1.00
67 mztc11 1.00
68 otoichi 1.00
69 osho6 1.00
70 size-O 1.00
71 luke sato 1.00
72 rion3 1.00
73 ailuropo 1.00