2018/3/28 Stage2

1 Jun.1409 27.26 Entry to Stage3
1 Reiji.Kiko 27.26 Entry to Stage3
1 cocotomimi 27.26 Entry to Stage3
1 fishonlyme 27.26 Entry to Stage3
1 kazuto seita 27.26 Entry to Stage3
1 kuriatsu0220 27.26 Entry to Stage3
1 luke sato 27.26 Entry to Stage3
1 nat_118 27.26 Entry to Stage3
1 osho6 27.26 Entry to Stage3
1 oziyoba 27.26 Entry to Stage3
1 sakai12 27.26 Entry to Stage3
1 usagiohish 27.26 Entry to Stage3
1 vassalloman 27.26 Entry to Stage3
1 yutaka77 27.26 Entry to Stage3
15 gata88888 16.42 $6
16 777fufufu 15.93
17 soramayu 15.48
18 ZAKKY51 15.08
19 trad_mac 1.00
20 yebisu840 1.00
21 pop1100 1.00
22 400sky 1.00
23 GenHayao 1.00
24 mikanpoker 1.00
25 takahiro5505 1.00
26 moto-4946 1.00
27 tom1192704 1.00
28 ssinamon 1.00
29 8197kotonoha 1.00
30 minnieAK 1.00
31 hide3298 1.00
32 megannee 1.00
33 tabasco3333 1.00
34 SilkJastice 1.00
35 righthorizon 1.00
36 akubi1201 1.00
37 unko333 1.00
38 pokarinjpt2 1.00
39 yukapaka2 1.00
40 kensui 1.00
41 rgi091 1.00
42 Jagaimen 1.00
43 takeso14 1.00
44 hottutashou 1.00
45 hanamoti 1.00
46 shadows845 1.00
47 mikio43 1.00
48 size-O 1.00
49 nyantaro2011 1.00
50 Y. Nogilli 1.00
51 AKYSTAR 1.00
52 keygnu5963 1.00
53 crois1 1.00
54 GHOSTMK 1.00
55 nangoku8 1.00
56 namazu66 1.00
57 takeruAA 1.00
58 H’yellow”M 1.00
59 tama0105 1.00
60 sakurai0612 1.00
61 nobu2004 1.00
62 ailuropo 1.00
63 red-top666 1.00
64 Apple.bubu 1.00
65 ijiji 1.00
66 rRebith 1.00
67 jpmm812 1.00
68 massan7 1.00
69 usbengoshi 1.00
70 59077 1.00
71 haruyan 1.00
72 hyuga78 1.00
73 ryu0925 1.00