2018/3/27 Stage2

1 8197kotonoha 26.76 Entry to Stage3
1 Gropp31 26.76 Entry to Stage3
1 SilkJastice 26.76 Entry to Stage3
1 StRegis162 26.76 Entry to Stage3
1 gata88888 26.76 Entry to Stage3
1 hidenori0313 26.76 Entry to Stage3
1 hyuga78 26.76 Entry to Stage3
1 size-O 26.76 Entry to Stage3
1 te2room 26.76 Entry to Stage3
1 y.ping 26.76 Entry to Stage3
1 yebisu840 26.76 Entry to Stage3
12 megannee 16.37 $6
13 Reiji.Kiko 15.76
14 BananaShip 15.23
15 tama0105 1.00
16 torakky728 1.00
17 moon1963 1.00
18 pop1100 1.00
19 400sky 1.00
20 ailuropo 1.00
21 sakurai0612 1.00
22 take26 1.00
23 nangoku8 1.00
24 luke sato 1.00
25 cocotomimi 1.00
26 CRACK THE DAY 1.00
27 unko333 1.00
28 hondalion 1.00
29 travelerk.s 1.00
30 yukritnak 1.00
31 nat_118 1.00
32 ZAKKY51 1.00
33 chitofuna67 1.00
34 GHOSTMK 1.00
35 kesotox 1.00
36 shadows845 1.00
37 JazonSant 1.00
38 tsukue1129 1.00
39 sakai12 1.00
40 taichi_s 1.00
41 salvatoreber 1.00
42 hide3298 1.00
43 hantagawan 1.00
44 osho6 1.00
45 pokarinjpt2 1.00
46 nonrio 1.00
47 jyujyu1326 1.00
48 jk1113suited 1.00
49 hottutashou 1.00
50 kensui 1.00
51 kekei2017 1.00
52 rion3 1.00
53 usbengoshi 1.00
54 GenHayao 1.00
55 nobu2004 1.00
56 kkkazu 1.00
57 keygnu5963 1.00
58 nekomura.th 1.00