2018/3/25 Stage2

1 8197kotonoha 26.98 Entry to Stage3
1 Yosuke O. 26.98 Entry to Stage3
1 chisepyon 26.98 Entry to Stage3
1 endomax 26.98 Entry to Stage3
1 hottutashou 26.98 Entry to Stage3
1 k@eirikai 26.98 Entry to Stage3
1 morihouse 26.98 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 26.98 Entry to Stage3
1 sakurai0612 26.98 Entry to Stage3
1 shadows845 26.98 Entry to Stage3
1 yutaka77 26.98 Entry to Stage3
12 cocotomimi 16.50 $8
13 namazu66 15.89
14 ucchy 15.35
15 massan7 14.86
16 makomichi 1.00
17 size-O 1.00
18 hantagawan 1.00
19 hyuga78 1.00
20 mikanpoker 1.00
21 yebisu840 1.00
22 BananaShip 1.00
23 Reiji.Kiko 1.00
24 wilkhahn 1.00
25 kazuto seita 1.00
26 SilkJastice 1.00
27 sota0808 1.00
28 JazonSant 1.00
29 adobee_gg 1.00
30 yuhken 1.00
31 hokage.com 1.00
32 hide3298 1.00
33 esu7739888 1.00
34 trad_mac 1.00
35 tekese43 1.00
36 tsukue1129 1.00
37 ryu0925 1.00
38 luke sato 1.00
39 ZAKKY51 1.00
40 takahiro5505 1.00
41 nat_118 1.00
42 kensui 1.00
43 kekei2017 1.00
44 59077 1.00
45 osho6 1.00
46 ysatousuke 1.00
47 rion3 1.00
48 befree34 1.00
49 252triumph 1.00
50 myon0520 1.00
51 400sky 1.00
52 kesotox 1.00
53 TKY0or0 1.00
54 TheBlakTerr 1.00
55 nobu2004 1.00
56 unko333 1.00
57 Mastermoto#1 1.00
58 moon1963 1.00
59 soramayu 1.00