2018/3/22 Stage2

1 400sky 27.52 Entry to Stage3
1 ALLINOKO 27.52 Entry to Stage3
1 OH24NO 27.52 Entry to Stage3
1 StRegis162 27.52 Entry to Stage3
1 ZAKKY51 27.52 Entry to Stage3
1 domal555 27.52 Entry to Stage3
1 endomax 27.52 Entry to Stage3
1 hottutashou 27.52 Entry to Stage3
1 hyuga78 27.52 Entry to Stage3
1 kesotox 27.52 Entry to Stage3
1 kuriatsu0220 27.52 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 27.52 Entry to Stage3
1 rouletter72 27.52 Entry to Stage3
1 unko333 27.52 Entry to Stage3
1 yebisu840 27.52 Entry to Stage3
1 yuhken 27.52 Entry to Stage3
17 cocotomimi 16.44 $6
18 pop1100 16.01
19 8197kotonoha 15.61
20 caizhai723 15.24
21 onokan 14.90
22 binene16036 1.00
23 sakai12 1.00
24 kensui 1.00
25 Monta44 1.00
26 torakky728 1.00
27 ossiiyy 1.00
28 nangoku8 1.00
29 1978bugsy 1.00
30 sin386 1.00
31 yoshi-dayo 1.00
32 Looked ahead 1.00
33 usbengoshi 1.00
34 GenHayao 1.00
35 laiii001 1.00
36 ailuropo 1.00
37 Makoto.net 1.00
38 Reiji.Kiko 1.00
39 yuugo_6 1.00
40 size-O 1.00
41 Asteria NW 1.00
42 cactusfridge 1.00
43 minnieAK 1.00
44 hanamoti 1.00
45 ysatousuke 1.00
46 keygnu5963 1.00
47 shadows845 1.00
48 wataru6 1.00
49 sota0808 1.00
50 yama1215 1.00
51 nat_118 1.00
52 jpmm812 1.00
53 pirot109 1.00
54 syogyo_mujo 1.00
55 righthorizon 1.00
56 Mangu_nakano 1.00
57 hide3298 1.00
58 hiroaki727 1.00
59 bluesnow075 1.00
60 LawofLN1654 1.00
61 tama0105 1.00
62 gucchi0113 1.00
63 nobu760 1.00
64 u-tan4946 1.00
65 nuclear39 1.00
66 pyokotta 1.00
67 SilkJastice 1.00
68 ORCA_2424 1.00
69 TSUNEKICHI 1.00
70 KAZU04 1.00
71 namazu66 1.00
72 take26 1.00
73 MACoto18 1.00
74 Shinji777 1.00
75 morihouse 1.00
76 kekei2017 1.00
77 tomp111 1.00
78 Tom ko24200 1.00
79 akonishi 1.00
80 tsukue1129 1.00
81 CheckMate646 1.00
82 befree34 1.00
83 osho6 1.00