2018/3/16 Stage2

1 400sky 25.78 Entry to Stage3
1 8197kotonoha 25.78 Entry to Stage3
1 hide-333 25.78 Entry to Stage3
1 kenbay1998 25.78 Entry to Stage3
1 nat_118 25.78 Entry to Stage3
1 oneoar 25.78 Entry to Stage3
1 size-O 25.78 Entry to Stage3
1 trad_mac 25.78 Entry to Stage3
1 yukameron 25.78 Entry to Stage3
10 pokarinjpt2 15.99 $2
11 ossiiyy 15.29
12 yebisu840 1.00
13 hide3298 1.00
14 mikanpoker 1.00
15 shadows845 1.00
16 rion3 1.00
17 StRegis162 1.00
18 K.Tyler111 1.00
19 hottutashou 1.00
20 GenHayao 1.00
21 nyantaro2011 1.00
22 V-THANDER 1.00
23 cocotomimi 1.00
24 nobu2004 1.00
25 yamachan64 1.00
26 domal555 1.00
27 luke sato 1.00
28 kuriatsu0220 1.00
29 ysatousuke 1.00
30 ailuropo 1.00
31 iraizya 1.00
32 wilkhahn 1.00
33 tobisakihiro 1.00
34 gata88888 1.00
35 ZAKKY51 1.00
36 tama0105 1.00
37 pop1100 1.00
38 kensui 1.00
39 daiki_1982 1.00
40 yuhken 1.00
41 masa56 1.00
42 starwolfts 1.00
43 jpmm812 1.00
44 satsukiyama 1.00
45 salvatoreber 1.00
46 righthorizon 1.00