2018/3/15 Stage2

1 400sky 26.08 Entry to Stage3
1 GenHayao 26.08 Entry to Stage3
1 Shinji777 26.08 Entry to Stage3
1 V-THANDER 26.08 Entry to Stage3
1 kensui 26.08 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 26.08 Entry to Stage3
1 pop1100 26.08 Entry to Stage3
1 righthorizon 26.08 Entry to Stage3
1 shadows845 26.08 Entry to Stage3
1 unko333 26.08 Entry to Stage3
1 yebisu840 26.08 Entry to Stage3
12 oneofbinah 15.96 $0
13 trad_mac 15.38
14 hantagawan 14.85
15 iraizya 1.00
16 kenbay1998 1.00
17 StRegis162 1.00
18 nat_118 1.00
19 sakurai0612 1.00
20 Gropp31 1.00
21 ysatousuke 1.00
22 8197kotonoha 1.00
23 akonishi 1.00
24 namazu66 1.00
25 sinoue 1.00
26 take26 1.00
27 nyantaro2011 1.00
28 meibutsu 1.00
29 Reiji.Kiko 1.00
30 hide3298 1.00
31 kanikama217 1.00
32 cocotomimi 1.00
33 yukameron 1.00
34 yoshi-dayo 1.00
35 befree34 1.00
36 salvatoreber 1.00
37 osho6 1.00
38 hiroboshi 1.00
39 jpmm812 1.00
40 tsukue1129 1.00
41 SilkJastice 1.00
42 ky1231 1.00
43 K.Tyler111 1.00
44 MiniDrive23 1.00
45 size-O 1.00
46 caizhai723 1.00
47 hottutashou 1.00
48 ailuropo 1.00
49 tobisakihiro 1.00
50 kekei2017 1.00
51 massan7 1.00
52 Acai Brend 1.00
53 mikanpoker 1.00
54 ZAKKY51 1.00
55 yama1215 1.00