2018/3/15 Stage2

1 8197kotonoha 26.79 Entry to Stage3
1 GHOSTMK 26.79 Entry to Stage3
1 Reiji.Kiko 26.79 Entry to Stage3
1 StRegis162 26.79 Entry to Stage3
1 haruyan 26.79 Entry to Stage3
1 joker5422 26.79 Entry to Stage3
1 keygnu5963 26.79 Entry to Stage3
1 namazu66 26.79 Entry to Stage3
1 osho6 26.79 Entry to Stage3
1 sinoue 26.79 Entry to Stage3
11 satsukiyama 16.49 $8
12 SilkJastice 15.83
13 pokarinjpt2 15.25
14 caizhai723 1.00
15 torakky728 1.00
16 trad_mac 1.00
17 iraizya 1.00
18 yebisu840 1.00
19 MiniDrive23 1.00
20 akonishi 1.00
21 missing0211 1.00
22 GenHayao 1.00
23 salvatoreber 1.00
24 tobisakihiro 1.00
25 nat_118 1.00
26 Gropp31 1.00
27 hide3298 1.00
28 ysatousuke 1.00
29 motokin 1.00
30 wilkhahn 1.00
31 hottutashou 1.00
32 400sky 1.00
33 kenbay1998 1.00
34 mikanpoker 1.00
35 cocotomimi 1.00
36 hantagawan 1.00
37 shadows845 1.00
38 Mangu_nakano 1.00
39 tsukue1129 1.00
40 oneofbinah 1.00
41 252triumph 1.00
42 yama1215 1.00
43 ailuropo 1.00
44 yuyupiduki 1.00
45 Allofee 1.00
46 V-THANDER 1.00
47 massan7 1.00
48 jpmm812 1.00
49 nyantaro2011 1.00
50 yukameron 1.00
51 pop1100 1.00
52 take26 1.00
53 ZAKKY51 1.00
54 size-O 1.00