2018/3/14 Stage2

1 8197kotonoha 26.72 Entry to Stage3
1 Reiji.Kiko 26.72 Entry to Stage3
1 SilkJastice 26.72 Entry to Stage3
1 akinori_511 26.72 Entry to Stage3
1 akubi1201 26.72 Entry to Stage3
1 bubunsekibun 26.72 Entry to Stage3
1 hide3298 26.72 Entry to Stage3
1 kencharosan 26.72 Entry to Stage3
1 mikanpoker 26.72 Entry to Stage3
1 nat_118 26.72 Entry to Stage3
1 righthorizon 26.72 Entry to Stage3
1 salvatoreber 26.72 Entry to Stage3
1 yoshi-dayo 26.72 Entry to Stage3
14 osho6 16.18 $2
15 ghacies 15.66
16 GHOSTMK 15.20
17 cactusfridge 1.00
18 400sky 1.00
19 Makoto.net 1.00
20 damettyo 1.00
21 Q Premier 1.00
22 HIRO1008 1.00
23 sakurai0612 1.00
24 2pokTG 1.00
25 kenbay1998 1.00
26 Mangu_nakano 1.00
27 giantspoka 1.00
28 fantasmi777 1.00
29 yukameron 1.00
30 torakky728 1.00
31 OKI8787 1.00
32 SNKs94 1.00
33 ZAKKY51 1.00
34 abc648 1.00
35 size-O 1.00
36 akonishi 1.00
37 Capablanca50 1.00
38 shadows845 1.00
39 pop1100 1.00
40 namazu66 1.00
41 StRegis162 1.00
42 hidenori0313 1.00
43 cocotomimi 1.00
44 tonkatsulove 1.00
45 kanikama217 1.00
46 tsukue1129 1.00
47 pokarinjpt2 1.00
48 FunkButter 1.00
49 IKO3150 1.00
50 tama0105 1.00
51 zin104 1.00
52 ailuropo 1.00
53 KYABARIA.jp 1.00
54 hanamoti 1.00
55 hottutashou 1.00
56 sota0808 1.00
57 hantagawan 1.00
58 joker5422 1.00
59 kuriatsu0220 1.00
60 take26 1.00
61 wilkhahn 1.00
62 yuhken 1.00
63 yamachan64 1.00
64 goro-billy 1.00
65 MiniDrive23 1.00
66 makomichi 1.00