2018/3/12 Stage2

1 GenHayao 27.52 Entry to Stage3
1 Mangu_nakano 27.52 Entry to Stage3
1 akonishi 27.52 Entry to Stage3
1 caizhai723 27.52 Entry to Stage3
1 cocotomimi 27.52 Entry to Stage3
1 domal555 27.52 Entry to Stage3
1 hide3298 27.52 Entry to Stage3
1 hottutashou 27.52 Entry to Stage3
1 iakat 27.52 Entry to Stage3
1 nangoku8 27.52 Entry to Stage3
1 size-O 27.52 Entry to Stage3
1 take26 27.52 Entry to Stage3
1 tama0105 27.52 Entry to Stage3
1 trad_mac 27.52 Entry to Stage3
1 y.u.t. A2sp 27.52 Entry to Stage3
1 yama1215 27.52 Entry to Stage3
17 MieKwn13 16.44 $6
18 ossiiyy 16.01
19 Reiji.Kiko 15.61
20 homare1027 15.24
21 V-THANDER 14.90
22 pop1100 1.00
23 Hall48 1.00
24 More Turkey 1.00
25 OH24NO 1.00
26 yukameron 1.00
27 iggy836 1.00
28 hantagawan 1.00
29 Lee-35679101112 1.00
30 8197kotonoha 1.00
31 kanikama217 1.00
32 salvatoreber 1.00
33 k@eirikai 1.00
34 Akasha333 1.00
35 nobu2004 1.00
36 dai2173 1.00
37 namazu66 1.00
38 HAGI5253 1.00
39 motokin 1.00
40 yutaka77 1.00
41 akubi1201 1.00
42 osho6 1.00
43 luke sato 1.00
44 chisepyon 1.00
45 KennieJP 1.00
46 unko333 1.00
47 kensui 1.00
48 torakky728 1.00
49 uutoria 1.00
50 400sky 1.00
51 satou0830 1.00
52 jkmikippi334 1.00
53 yebisu840 1.00
54 otamagaike 1.00
55 nat_118 1.00
56 amenouzume 1.00
57 StRegis162 1.00
58 SilkJastice 1.00
59 hidenori0313 1.00
60 morihouse 1.00
61 252triumph 1.00
62 ailuropo 1.00
63 Kostova8864 1.00
64 mikanpoker 1.00
65 aoyagi 1.00
66 rgi091 1.00
67 laiii001 1.00
68 hir0n0sin 1.00
69 Tony hoku 1.00
70 shun0523 1.00
71 yoshitada 1.00
72 nyantaro2011 1.00
73 howuleft? 1.00
74 shadows845 1.00
75 masashi215 1.00
76 GHOSTMK 1.00
77 ebizo216 1.00
78 tsukue1129 1.00
79 Kaji_180_pzp 1.00
80 ZAKKY51 1.00
81 pokarinjpt2 1.00
82 wilkhahn 1.00
83 moon1963 1.00