2018/3/11 Stage2

1 Mastermoto#1 26.53 Entry to Stage3
1 hide3298 26.53 Entry to Stage3
1 k_k_hiroki 26.53 Entry to Stage3
1 kenbay1998 26.53 Entry to Stage3
1 kensui 26.53 Entry to Stage3
1 mittyan 26.53 Entry to Stage3
1 namazu66 26.53 Entry to Stage3
1 nat_118 26.53 Entry to Stage3
1 osho6 26.53 Entry to Stage3
1 oyajiwa 26.53 Entry to Stage3
1 partyMCsera 26.53 Entry to Stage3
1 kengoon 26.53 Entry to Stage3
13 ZAKKY51 16.14 $2
14 gecko1508 15.59
15 400sky 15.10
16 ysatousuke 1.00
17 nangoku8 1.00
18 mamiks 1.00
19 size-O 1.00
20 rgi091 1.00
21 Wakaba0816 1.00
22 Gropp31 1.00
23 moto-4946 1.00
24 otamagaike 1.00
25 salvatoreber 1.00
26 morihouse 1.00
27 8197kotonoha 1.00
28 motokin 1.00
29 torakky728 1.00
30 makomichi 1.00
31 HIRO1008 1.00
32 k@eirikai 1.00
33 mikiT113 1.00
34 mikio43 1.00
35 cocotomimi 1.00
36 Reiji.Kiko 1.00
37 tom1192704 1.00
38 GenHayao 1.00
39 OH24NO 1.00
40 akonishi 1.00
41 yukameron 1.00
42 Nohimon 1.00
43 minnieAK 1.00
44 Gutshot966 1.00
45 0201yuta 1.00
46 howuleft? 1.00
47 chisepyon 1.00
48 koshigoe64 1.00
49 tatsu@AA 1.00
50 koryo_hrh 1.00
51 SilkJastice 1.00
52 y.u.t. A2sp 1.00
53 caizhai723 1.00
54 mikanpoker 1.00
55 hottutashou 1.00
56 annaperenna81 1.00
57 y.ping 1.00
58 endomax 1.00
59 nyantaro2011 1.00
60 tsukue1129 1.00
61 ailuropo 1.00