2018/3/8 Stage2

1 8197kotonoha 26.06 Entry to Stage3
1 Reiji.Kiko 26.06 Entry to Stage3
1 ZAKKY51 26.06 Entry to Stage3
1 bjking6921 26.06 Entry to Stage3
1 caizhai723 26.06 Entry to Stage3
1 haruyan 26.06 Entry to Stage3
1 kensui 26.06 Entry to Stage3
1 tonkatsulove 26.06 Entry to Stage3
1 trad_mac 26.06 Entry to Stage3
1 yuhken 26.06 Entry to Stage3
11 torakky728 16.05 $2
12 Mangu_nakano 15.41
13 nat_118 14.84
14 400sky 1.00
15 massan7 1.00
16 masapark 1.00
17 GenHayao 1.00
18 mikanpoker 1.00
19 partyMCsera 1.00
20 niwa2814 1.00
21 morihouse 1.00
22 makomichi 1.00
23 JpnMcCartney 1.00
24 size-O 1.00
25 hidenori0313 1.00
26 tobisakihiro 1.00
27 ucchy 1.00
28 abusheng 1.00
29 hide3298 1.00
30 nobu2004 1.00
31 pokarinjpt2 1.00
32 ailuropo 1.00
33 ossiiyy 1.00
34 domal555 1.00
35 yutaka77 1.00
36 namazu66 1.00
37 unko333 1.00
38 KH scratch 1.00
39 osho6 1.00
40 moon1963 1.00
41 nakamurayasu 1.00
42 Bluffdaisuki 1.00
43 nicochan1ban 1.00
44 pop1100 1.00
45 salvatoreber 1.00
46 take26 1.00
47 nyantaro2011 1.00
48 yukameron 1.00
49 luke sato 1.00
50 hantagawan 1.00
51 satsukiyama 1.00