2018/3/7 Stage2

1 GenHayao 26.06 Entry to Stage3
1 cocotomimi 26.06 Entry to Stage3
1 kensui 26.06 Entry to Stage3
1 mikanpoker 26.06 Entry to Stage3
1 namazu66 26.06 Entry to Stage3
1 pop1100 26.06 Entry to Stage3
1 shadows845 26.06 Entry to Stage3
1 take26 26.06 Entry to Stage3
1 trad_mac 26.06 Entry to Stage3
1 yoshi-dayo 26.06 Entry to Stage3
11 size-O 16.05 $2
12 Utyujin 15.41
13 8197kotonoha 14.84
14 SilkJastice 1.00
15 nat_118 1.00
16 JpnMcCartney 1.00
17 hokage.com 1.00
18 keygnu5963 1.00
19 motokin 1.00
20 GHOSTMK 1.00
21 unko333 1.00
22 MiniDrive23 1.00
23 ZAKKY51 1.00
24 ailuropo 1.00
25 kanikama217 1.00
26 salvatoreber 1.00
27 osho6 1.00
28 400sky 1.00
29 hidenori0313 1.00
30 tama0105 1.00
31 Xx_A_F_T_xX 1.00
32 Reiji.Kiko 1.00
33 hottutashou 1.00
34 abusheng 1.00
35 jamjamboys 1.00
36 niwa2814 1.00
37 makomichi 1.00
38 tobisakihiro 1.00
39 k@eirikai 1.00
40 bec0606 1.00
41 masapark 1.00
42 nyantaro2011 1.00
43 kenbay1998 1.00
44 hide3298 1.00
45 domal555 1.00
46 mori_no_kuma 1.00
47 pokarinjpt2 1.00
48 yutaka77 1.00
49 caizhai723 1.00
50 accotera 1.00
51 esu7739888 1.00