2018/3/6 Stage2

1 BLTJapan 26.31 Entry to Stage3
1 MiniDrive23 26.31 Entry to Stage3
1 ailuropo 26.31 Entry to Stage3
1 caizhai723 26.31 Entry to Stage3
1 chisepyon 26.31 Entry to Stage3
1 endomax 26.31 Entry to Stage3
1 hide3298 26.31 Entry to Stage3
1 joker5422 26.31 Entry to Stage3
1 mayo218 26.31 Entry to Stage3
1 mikanpoker 26.31 Entry to Stage3
1 nat_118 26.31 Entry to Stage3
12 SilkJastice 16.10 $2
13 ossiiyy 15.51
14 domal555 14.98
15 mori_no_kuma 1.00
16 salvatoreber 1.00
17 hantagawan 1.00
18 ZAKKY51 1.00
19 yutaka77 1.00
20 kencharosan 1.00
21 rada_napo 1.00
22 pop1100 1.00
23 namazu66 1.00
24 Reiji.Kiko 1.00
25 shadows845 1.00
26 k@eirikai 1.00
27 kanikama217 1.00
28 ysatousuke 1.00
29 cocotomimi 1.00
30 unko333 1.00
31 rasukun98 1.00
32 8197kotonoha 1.00
33 takamimo 1.00
34 dog_fight_11 1.00
35 400sky 1.00
36 abusheng 1.00
37 yebisu840 1.00
38 massan7 1.00
39 yoshi-dayo 1.00
40 niwa2814 1.00
41 trad_mac 1.00
42 osho6 1.00
43 size-O 1.00
44 hottutashou 1.00
45 yuyupiduki 1.00
46 kenbay1998 1.00
47 GenHayao 1.00
48 take26 1.00
49 kensui 1.00
50 tama0105 1.00
51 haruyan 1.00
52 Gropp31 1.00
53 hidenori0313 1.00
54 pokarinjpt2 1.00
55 jpmm812 1.00
56 makomichi 1.00