2018/3/5 Stage2

1 Allofee 26.55 Entry to Stage3
1 SilkJastice 26.55 Entry to Stage3
1 ZAKKY51 26.55 Entry to Stage3
1 caizhai723 26.55 Entry to Stage3
1 hayasucom 26.55 Entry to Stage3
1 sinoue 26.55 Entry to Stage3
1 suckshine 26.55 Entry to Stage3
1 travelerk.s 26.55 Entry to Stage3
1 unko333 26.55 Entry to Stage3
1 yuyupiduki 26.55 Entry to Stage3
11 senjogahara 16.34 $6
12 osho6 15.69
13 domal555 15.11
14 massan7 1.00
15 trad_mac 1.00
16 kanikama217 1.00
17 Reiji.Kiko 1.00
18 endomax 1.00
19 shadows845 1.00
20 size-O 1.00
21 chisepyon 1.00
22 nat_118 1.00
23 moon1963 1.00
24 salvatoreber 1.00
25 k@eirikai 1.00
26 gavgav221 1.00
27 yutaka77 1.00
28 pokarinjpt2 1.00
29 nakamurayasu 1.00
30 400sky 1.00
31 sakurai0612 1.00
32 take26 1.00
33 abusheng 1.00
34 hottutashou 1.00
35 ysatousuke 1.00
36 8197kotonoha 1.00
37 namazu66 1.00
38 niwa2814 1.00
39 nangoku8 1.00
40 mayo218 1.00
41 love ootoya 1.00
42 pop1100 1.00
43 shinbigan 1.00
44 ailuropo 1.00
45 hide3298 1.00
46 mori_no_kuma 1.00
47 red-top666 1.00
48 GenHayao 1.00
49 nilnil619 1.00
50 hantagawan 1.00
51 yebisu840 1.00
52 dog_fight_11 1.00
53 starryeye777 1.00