2018/3/5 Stage2

1 8197kotonoha 27.68 Entry to Stage3
1 KAZU04 27.68 Entry to Stage3
1 baystarsx 27.68 Entry to Stage3
1 befree34 27.68 Entry to Stage3
1 hidenori0313 27.68 Entry to Stage3
1 kanikama217 27.68 Entry to Stage3
1 keygnu5963 27.68 Entry to Stage3
1 lrnisan 27.68 Entry to Stage3
1 motokin 27.68 Entry to Stage3
1 salvatoreber 27.68 Entry to Stage3
1 senjogahara 27.68 Entry to Stage3
1 size-O 27.68 Entry to Stage3
1 take26 27.68 Entry to Stage3
1 tomp111 27.68 Entry to Stage3
1 y.ping 27.68 Entry to Stage3
1 yurihomu 27.68 Entry to Stage3
17 domal555 16.54 $8
18 GenHayao 16.10
19 400sky 15.70
20 nat_118 15.32
21 pop1100 14.98
22 pokarinjpt2 1.00
23 massan7 1.00
24 yoshi-dayo 1.00
25 haruyan 1.00
26 masa_masashi 1.00
27 datma25 1.00
28 ZAKKY51 1.00
29 k@eirikai 1.00
30 ufo314 1.00
31 ssinamon 1.00
32 moon1963 1.00
33 yuyupiduki 1.00
34 zxcjqk 1.00
35 nangoku8 1.00
36 ABoon23 1.00
37 Reiji.Kiko 1.00
38 arame1023 1.00
39 risky_moon 1.00
40 torakky728 1.00
41 chisepyon 1.00
42 urigoo3 1.00
43 ponz-net 1.00
44 Utyujin 1.00
45 trad_mac 1.00
46 ysatousuke 1.00
47 hottutashou 1.00
48 milijulie 1.00
49 LUKEjp 1.00
50 cocotomimi 1.00
51 sakurai0612 1.00
52 yebisu840 1.00
53 JinX.jp 1.00
54 yiizumi 1.00
55 morihouse 1.00
56 HEART0812 1.00
57 JpnMcCartney 1.00
58 SilkJastice 1.00
59 endomax 1.00
60 unko333 1.00
61 namazu66 1.00
62 tama0105 1.00
63 shiro.237 1.00
64 mori_no_kuma 1.00
65 b.p.m888 1.00
66 ebizo216 1.00
67 spositojp 1.00
68 shadows845 1.00
69 issiimiracle 1.00
70 Inomiti 1.00
71 suckshine 1.00
72 abusheng 1.00
73 caizhai723 1.00
74 nilnil619 1.00
75 dog_fight_11 1.00
76 nakamiki94 1.00
77 joker5422 1.00
78 nakamurayasu 1.00
79 osho6 1.00
80 ailuropo 1.00
81 hokage.com 1.00
82 hide3298 1.00
83 gavgav221 1.00
84 magunesium 1.00