2017/12/30 Stage2

1 abusheng 26.79 Entry to Stage3
1 akiradd2 26.79 Entry to Stage3
1 makomichi 26.79 Entry to Stage3
1 naonao4416 26.79 Entry to Stage3
1 octuple 26.79 Entry to Stage3
1 size-O 26.79 Entry to Stage3
1 tamurin 26.79 Entry to Stage3
1 teruzappe 26.79 Entry to Stage3
1 unko333 26.79 Entry to Stage3
1 yuki.xls 26.79 Entry to Stage3
11 Shot-A0033 16.49 $8
12 TAATSU16 15.83
13 huruhi 15.25
14 mamiks 1.00
15 matsu455 1.00
16 shadows845 1.00
17 Free/g.style 1.00
18 niwa2814 1.00
19 snamon 1.00
20 y.u.t. A2sp 1.00
21 osho6 1.00
22 YuyaK 1.00
23 sota0808 1.00
24 trad_mac 1.00
25 esu7739888 1.00
26 01clear 1.00
27 nobu2004 1.00
28 pokarinjpt2 1.00
29 howuleft? 1.00
30 mayo218 1.00
31 satopi 1.00
32 iakat 1.00
33 GenHayao 1.00
34 akonishi 1.00
35 Seikei&5RS 1.00
36 FreudP910 1.00
37 jukuin2000 1.00
38 yuya7781 1.00
39 giri00 1.00
40 righthorizon 1.00
41 namazu66 1.00
42 hide3298 1.00
43 cocotomimi 1.00
44 Jekto1108 1.00
45 massan7 1.00
46 yuyuko3 1.00
47 CallMeIfUCan2 1.00
48 hottutashou 1.00
49 sash2104 1.00
50 neomasa 1.00
51 sukanpin 1.00
52 masa0810 1.00
53 gavgav221 1.00
54 esu7739888 1.00