2017/12/24 Stage2

1 Daisuke.i42 26.55 Entry to Stage3
1 F.Yamazaki 26.55 Entry to Stage3
1 Raid_R_7 26.55 Entry to Stage3
1 Reiji.Kiko 26.55 Entry to Stage3
1 hideki971 26.55 Entry to Stage3
1 hottutashou 26.55 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 26.55 Entry to Stage3
1 size-O 26.55 Entry to Stage3
1 tama0105 26.55 Entry to Stage3
1 tom1192704 26.55 Entry to Stage3
11 shent_jp 16.34 $6
12 cocotomimi 15.69
13 iakat 15.11
14 namazu66 1.00
15 ghacies 1.00
16 esu7739888 1.00
17 mug_toro 1.00
18 salvatoreber 1.00
19 skyhigh_ch 1.00
20 hide3298 1.00
21 V-THANDER 1.00
22 massan7 1.00
23 vesperia913 1.00
24 uuuuzzz 1.00
25 ruiken 1.00
26 weak bosons 1.00
27 tetudouman 1.00
28 chisepyon 1.00
29 400sky 1.00
30 tetonu 1.00
31 yuyuko3 1.00
32 yuya7781 1.00
33 sukanpin 1.00
34 ssinamon 1.00
35 nat_118 1.00
36 onbashira 1.00
37 abusheng 1.00
38 Do-9’s style 1.00
39 gavgav221 1.00
40 More Turkey 1.00
41 trickster319 1.00
42 yoshi_s77 1.00
43 k@eirikai 1.00
44 SilkJastice 1.00
45 rasukun98 1.00
46 GenHayao 1.00
47 nobu2004 1.00
48 Yutaaa 1.00
49 co1 12 1.00
50 BOUgINN 1.00
51 expression77 1.00
52 loxolxoxl 1.00
53 kekei2017 1.00