2017/12/23 Stage2

1 Nori_Min24 26.76 Entry to Stage3
1 azumaggkn 26.76 Entry to Stage3
1 caizhai723 26.76 Entry to Stage3
1 iakat 26.76 Entry to Stage3
1 massan7 26.76 Entry to Stage3
1 nobu2004 26.76 Entry to Stage3
1 rRebith 26.76 Entry to Stage3
1 size-O 26.76 Entry to Stage3
1 takibi24 26.76 Entry to Stage3
1 yasu925 26.76 Entry to Stage3
1 yebisu840 26.76 Entry to Stage3
12 Shot-A0033 16.37 $6
13 piro19_angel 15.76
14 GenHayao 15.23
15 Kostova8864 1.00
16 trad_mac 1.00
17 SilkJastice 1.00
18 hottutashou 1.00
19 Reiji.Kiko 1.00
20 V-THANDER 1.00
21 unko333 1.00
22 hide3298 1.00
23 makomichi 1.00
24 pureone1 1.00
25 trippu-s 1.00
26 teshi555 1.00
27 cocotomimi 1.00
28 ysatousuke 1.00
29 hamayanyan 1.00
30 nat_118 1.00
31 shadows845 1.00
32 gavgav221 1.00
33 abusheng 1.00
34 otoichi 1.00
35 y.u.t. A2sp 1.00
36 400sky 1.00
37 kekei2017 1.00
38 aoyagi 1.00
39 kwgsr 1.00
40 kanikama217 1.00
41 esu7739888 1.00
42 pokarinjpt2 1.00
43 got shot 217 1.00
44 WINBking 1.00
45 noritama888 1.00
46 imAKAishu 1.00
47 osho6 1.00
48 mikiT113 1.00
49 Outback777 1.00
50 toku4949 1.00
51 kirin42 1.00
52 ak-kami05 1.00
53 pockemon1 1.00
54 milijulie 1.00
55 ARU791017 1.00
56 shima3 1.00
57 hitoshi2206 1.00
58 megannee 1.00