2017/12/22 Stage2

1 GenHayao 26.31 Entry to Stage3
1 esu7739888 26.31 Entry to Stage3
1 kimoine 26.31 Entry to Stage3
1 mug_toro 26.31 Entry to Stage3
1 one hand air 26.31 Entry to Stage3
1 ossiiyy 26.31 Entry to Stage3
1 size-O 26.31 Entry to Stage3
1 taichiwata 26.31 Entry to Stage3
1 teruzappe 26.31 Entry to Stage3
10 400sky 16.31 $6
11 iakat 15.60
12 Utyujin 14.98
13 yuya7781 1.00
14 tos53 1.00
15 salvatoreber 1.00
16 hide3298 1.00
17 osho6 1.00
18 ysatousuke 1.00
19 cocotomimi 1.00
20 tama0105 1.00
21 shadows845 1.00
22 Mangu_nakano 1.00
23 huruhi 1.00
24 joker5422 1.00
25 god enel 182 1.00
26 yuji_bg 1.00
27 Ash Kawakubo 1.00
28 namazu66 1.00
29 pokarinjpt2 1.00
30 moon1963 1.00
31 ebizo216 1.00
32 hottutashou 1.00
33 hybridge 1.00
34 fish0316 1.00
35 SilkJastice 1.00
36 Tony hoku 1.00
37 Noiel 1.00
38 hentai072 1.00
39 mosapurin 1.00
40 abusheng 1.00
41 ssinamon 1.00
42 Tomio927 1.00
43 hiromichi614 1.00
44 trad_mac 1.00
45 win183 1.00
46 massan7 1.00
47 nat_118 1.00
48 pocalto69 1.00