2017/12/19 Stage2

1 abusheng 26.05 Entry to Stage3
1 banana199076 26.05 Entry to Stage3
1 iraizya 26.05 Entry to Stage3
1 sai405 26.05 Entry to Stage3
1 senjogahara 26.05 Entry to Stage3
1 size-O 26.05 Entry to Stage3
1 trad_mac 26.05 Entry to Stage3
8 NAC_00117 16.43 $8
9 SilkJastice 15.55
10 V-THANDER 14.80
11 ailuropo 1.00
12 salvatoreber 1.00
13 Reiji.Kiko 1.00
14 mayo218 1.00
15 osho6 1.00
16 esu7739888 1.00
17 makomichi 1.00
18 tama0105 1.00
19 kkkei0930 1.00
20 pokarinjpt2 1.00
21 yoshi-dayo 1.00
22 massan7 1.00
23 namazu66 1.00
24 hottutashou 1.00
25 Acai Brend 1.00
26 cocotomimi 1.00
27 hide3298 1.00
28 kensui 1.00
29 shadows845 1.00
30 400sky 1.00
31 nat_118 1.00
32 kanikama217 1.00
33 Mangu_nakano 1.00
34 yebisu840 1.00
35 kimukim 1.00
36 GenHayao 1.00
37 iakat 1.00
38 co1 12 1.00
39 taichi_s 1.00