2017/12/19 Stage2

1 KYABARIA.jp 25.40 Entry to Stage3
1 Reiji.Kiko 25.40 Entry to Stage3
1 kimukim 25.40 Entry to Stage3
1 mikiT113 25.40 Entry to Stage3
1 namazu66 25.40 Entry to Stage3
1 osho6 25.40 Entry to Stage3
1 uzasugi 25.40 Entry to Stage3
8 massan7 16.03 $4
9 iakat 15.17
10 esu7739888 1.00
11 yebisu840 1.00
12 senjogahara 1.00
13 SilkJastice 1.00
14 kensui 1.00
15 ossiiyy 1.00
16 NAC_00117 1.00
17 pokarinjpt2 1.00
18 Mangu_nakano 1.00
19 co1 12 1.00
20 abusheng 1.00
21 hottutashou 1.00
22 size-O 1.00
23 taichi_s 1.00
24 V-THANDER 1.00
25 trad_mac 1.00
26 hide3298 1.00
27 cocotomimi 1.00
28 nat_118 1.00
29 GenHayao 1.00
30 salvatoreber 1.00
31 pureone1 1.00
32 kanikama217 1.00
33 makomichi 1.00
34 H’yellow”M 1.00
35 caizhai723 1.00
36 400sky 1.00
37 tama0105 1.00