2017/12/17 Stage2

1 abusheng 24.61 Entry to Stage3
1 chisepyon 24.61 Entry to Stage3
1 hide3298 24.61 Entry to Stage3
1 k@eirikai 24.61 Entry to Stage3
1 oneofbinah 24.61 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 24.61 Entry to Stage3
7 ysatousuke 15.71 $2
8 sai405 14.76
9 co1 12 1.00
10 salvatoreber 1.00
11 nekomura.th 1.00
12 cocotomimi 1.00
13 kensui 1.00
14 Reiji.Kiko 1.00
15 size-O 1.00
16 kanikama217 1.00
17 caizhai723 1.00
18 iakat 1.00
19 V-THANDER 1.00
20 namazu66 1.00
21 trad_mac 1.00
22 esu7739888 1.00
23 snamon 1.00
24 400sky 1.00
25 hottutashou 1.00
26 kmith7 1.00
27 osho6 1.00
28 SilkJastice 1.00
29 nat_118 1.00
30 GenHayao 1.00
31 yebisu840 1.00