2017/12/15 Stage2

1 DAIZU715 24.61 Entry to Stage3
1 SilkJastice 24.61 Entry to Stage3
1 abusheng 24.61 Entry to Stage3
1 size-O 24.61 Entry to Stage3
1 suckshine 24.61 Entry to Stage3
1 tama0105 24.61 Entry to Stage3
7 pokarinjpt2 15.71 $2
8 TORAKO741 14.76
9 Reiji.Kiko 1.00
10 sai405 1.00
11 nobu2004 1.00
12 Kabit510 1.00
13 iakat 1.00
14 hottutashou 1.00
15 GenHayao 1.00
16 esu7739888 1.00
17 V-THANDER 1.00
18 Mangu_nakano 1.00
19 nat_118 1.00
20 400sky 1.00
21 H’yellow”M 1.00
22 cocotomimi 1.00
23 noritama888 1.00
24 massan7 1.00
25 hide3298 1.00
26 namazu66 1.00
27 NAC_00117 1.00
28 kimukim 1.00
29 wataru6 1.00
30 huruhi 1.00