2017/12/14 Stage2

1 Gropp31 24.74 Entry to Stage3
1 V-THANDER 24.74 Entry to Stage3
1 cocotomimi 24.74 Entry to Stage3
1 hottutashou 24.74 Entry to Stage3
1 morihouse 24.74 Entry to Stage3
1 namazu66 24.74 Entry to Stage3
1 raito13579 24.74 Entry to Stage3
8 400sky 15.62 $0
9 abusheng 14.78
10 nat_118 1.00
11 shadows845 1.00
12 iakat 1.00
13 osho6 1.00
14 salvatoreber 1.00
15 Utyujin 1.00
16 hantagawan 1.00
17 makomichi 1.00
18 sai405 1.00
19 Mangu_nakano 1.00
20 hide3298 1.00
21 pokarinjpt2 1.00
22 senjogahara 1.00
23 yasu925 1.00
24 SilkJastice 1.00
25 ysatousuke 1.00
26 ossiiyy 1.00
27 snamon 1.00
28 esu7739888 1.00
29 trad_mac 1.00
30 uuuuzzz 1.00
31 co1 12 1.00
32 GenHayao 1.00
33 kanikama217 1.00
34 unko333 1.00
35 Reiji.Kiko 1.00