2017/12/14 Stage2

1 ALLMAXl 26.74 Entry to Stage3
1 SKIPY8Y 26.74 Entry to Stage3
1 abusheng 26.74 Entry to Stage3
1 iakat 26.74 Entry to Stage3
1 jex291 26.74 Entry to Stage3
1 kidpoker0744 26.74 Entry to Stage3
1 marchtun 26.74 Entry to Stage3
1 nao2456 26.74 Entry to Stage3
1 nat_118 26.74 Entry to Stage3
1 taichi_s 26.74 Entry to Stage3
1 trad_mac 26.74 Entry to Stage3
1 blacksarena 26.74 Entry to Stage3
13 huruhi 16.26 $4
14 taka1102 15.71
15 k@eirikai 15.21
16 co1 12 1.00
17 yonosuke0107 1.00
18 yasu925 1.00
19 calm333 1.00
20 akagi38 1.00
21 wu60 1.00
22 400sky 1.00
23 senjogahara 1.00
24 shadows845 1.00
25 osho6 1.00
26 Mangu_nakano 1.00
27 SilkJastice 1.00
28 crois1 1.00
29 hitsuji-rid 1.00
30 gogogo711 1.00
31 ysatousuke 1.00
32 raito13579 1.00
33 esu7739888 1.00
34 noritama888 1.00
35 pera_takkoro 1.00
36 cocotomimi 1.00
37 hinsitima 1.00
38 Reiji.Kiko 1.00
39 uuuuzzz 1.00
40 pokarinjpt2 1.00
41 bne32-ken 1.00
42 snamon 1.00
43 salvatoreber 1.00
44 yuhken 1.00
45 Hero0701 1.00
46 kanikama217 1.00
47 makomichi 1.00
48 sin386 1.00
49 tama0105 1.00
50 caizhai723 1.00
51 nsi800 1.00
52 albicansjov 1.00
53 V-THANDER 1.00
54 namazu66 1.00
55 rRebith 1.00
56 H’yellow”M 1.00
57 unko333 1.00
58 syogyo_mujo 1.00
59 slave3589 1.00
60 hottutashou 1.00
61 GenHayao 1.00
62 hide3298 1.00