2017/12/12 Stage2

1 chisepyon 25.73 Entry to Stage3
1 cocotomimi 25.73 Entry to Stage3
1 jex291 25.73 Entry to Stage3
1 nat_118 25.73 Entry to Stage3
1 size-O 25.73 Entry to Stage3
1 snamon 25.73 Entry to Stage3
1 yebisu840 25.73 Entry to Stage3
8 hide3298 16.23 $6
9 iakat 15.36
10 salvatoreber 1.00
11 DAIZU715 1.00
12 SilkJastice 1.00
13 Reiji.Kiko 1.00
14 uzasugi 1.00
15 V-THANDER 1.00
16 trad_mac 1.00
17 hottutashou 1.00
18 Gutshot966 1.00
19 pi-hikaru 1.00
20 esu7739888 1.00
21 Mangu_nakano 1.00
22 osho6 1.00
23 400sky 1.00
24 pokarinjpt2 1.00
25 ysatousuke 1.00
26 kanikama217 1.00
27 shadows845 1.00
28 rasukun98 1.00
29 Techponchan 1.00
30 unko333 1.00
31 IMF888 1.00
32 massan7 1.00
33 namazu66 1.00
34 yasu925 1.00
35 k@eirikai 1.00
36 abusheng 1.00
37 co1 12 1.00
38 pureone1 1.00