2017/12/12 Stage2

1 SilkJastice 26.05 Entry to Stage3
1 V-THANDER 26.05 Entry to Stage3
1 abusheng 26.05 Entry to Stage3
1 caizhai723 26.05 Entry to Stage3
1 hide3298 26.05 Entry to Stage3
1 iakat 26.05 Entry to Stage3
1 namazu66 26.05 Entry to Stage3
1 wataru6 26.05 Entry to Stage3
1 ysatousuke 26.05 Entry to Stage3
10 salvatoreber 16.15 $4
11 esu7739888 15.45
12 righthorizon 14.83
13 makichan33 1.00
14 gamma0delta 1.00
15 400sky 1.00
16 H’yellow”M 1.00
17 tehon758 1.00
18 unko333 1.00
19 GenHayao 1.00
20 Reiji.Kiko 1.00
21 cocotomimi 1.00
22 size-O 1.00
23 kimukim 1.00
24 osho6 1.00
25 KH scratch 1.00
26 massan7 1.00
27 nat_118 1.00
28 chisepyon 1.00
29 tama0105 1.00
30 jex291 1.00
31 JazonSant 1.00
32 NAC_00117 1.00
33 kanikama217 1.00
34 suckshine 1.00
35 rasukun98 1.00
36 IMF888 1.00
37 shadows845 1.00
38 taichi_s 1.00
39 DAIZU715 1.00
40 yasu925 1.00
41 hottutashou 1.00
42 snamon 1.00
43 pokarinjpt2 1.00
44 k@eirikai 1.00
45 KYABARIA.jp 1.00
46 Mangu_nakano 1.00
47 haruyan 1.00