2017/12/11 Stage2

1 RuiTom 27.40 Entry to Stage3
1 SAM8236 27.40 Entry to Stage3
1 crois1 27.40 Entry to Stage3
1 esu7739888 27.40 Entry to Stage3
1 hiroshi2017 27.40 Entry to Stage3
1 jex291 27.40 Entry to Stage3
1 masapark 27.40 Entry to Stage3
1 salvatoreber 27.40 Entry to Stage3
1 shimizu009 27.40 Entry to Stage3
1 suckshine 27.40 Entry to Stage3
1 sukanpin 27.40 Entry to Stage3
1 trad_mac 27.40 Entry to Stage3
1 tsukemen 27.40 Entry to Stage3
1 yamato42 27.40 Entry to Stage3
1 yasu925 27.40 Entry to Stage3
16 iakat 16.43 $6
17 himazinn 15.97
18 kimukim 15.55
19 DAIZU715 15.16
20 H’yellow”M 1.00
21 gamma0delta 1.00
22 sai405 1.00
23 satou0830 1.00
24 hide3298 1.00
25 400sky 1.00
26 imAKAishu 1.00
27 pokarinjpt2 1.00
28 expression77 1.00
29 hottutashou 1.00
30 co1 12 1.00
31 cocotomimi 1.00
32 nat_118 1.00
33 chisepyon 1.00
34 KH scratch 1.00
35 shadows845 1.00
36 SilkJastice 1.00
37 osho6 1.00
38 Reiji.Kiko 1.00
39 noritama888 1.00
40 senjogahara 1.00
41 size-O 1.00
42 Noiel 1.00
43 k@eirikai 1.00
44 Mangu_nakano 1.00
45 V-THANDER 1.00
46 masashi215 1.00
47 ailuropo 1.00
48 r11211129 1.00
49 NAC_00117 1.00
50 pi-hikaru 1.00
51 Taro9491 1.00
52 take26 1.00
53 yskycu 1.00
54 ABoon23 1.00
55 IMF888 1.00
56 kwgsr 1.00
57 tos53 1.00
58 pearl018 1.00
59 namazu66 1.00
60 GHOSTMK 1.00
61 syogo4405 1.00
62 tomlai60229 1.00
63 one hand air 1.00
64 Outback777 1.00
65 Chunichi 1.00
66 csssap 1.00
67 ysatousuke 1.00
68 righthorizon 1.00
69 monyomonyo 1.00
70 tmo0411 1.00
71 unko333 1.00
72 tama0105 1.00
73 abusheng 1.00
74 RandA211 1.00
75 puroppu1966 1.00
76 massan7 1.00
77 todatomoya 1.00
78 GenHayao 1.00