2017/12/10 Stage2

1 Acai Brend 25.46 Entry to Stage3
1 Jun.1409 25.46 Entry to Stage3
1 abusheng 25.46 Entry to Stage3
1 co1 12 25.46 Entry to Stage3
1 iakat 25.46 Entry to Stage3
1 moon1963 25.46 Entry to Stage3
1 pi-hikaru 25.46 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 25.46 Entry to Stage3
9 SilkJastice 15.92 $2
10 trader0122 15.15
11 400sky 1.00
12 kanikama217 1.00
13 righthorizon 1.00
14 esu7739888 1.00
15 unko333 1.00
16 DAIZU715 1.00
17 hide3298 1.00
18 ty37080 1.00
19 saitoujiji 1.00
20 yasu925 1.00
21 uzasugi 1.00
22 taichi_s 1.00
23 salvatoreber 1.00
24 Nobu034 1.00
25 cocotomimi 1.00
26 IMF888 1.00
27 trad_mac 1.00
28 osho6 1.00
29 jex291 1.00
30 namazu66 1.00
31 Reiji.Kiko 1.00
32 shadows845 1.00
33 nat_118 1.00
34 ysatousuke 1.00
35 haruyan 1.00
36 size-O 1.00
37 hottutashou 1.00
38 KTR_bullets 1.00
39 caizhai723 1.00
40 GenHayao 1.00
41 snamon 1.00