2017/12/9 Stage2

1 FreudP910 26.53 Entry to Stage3
1 Jun624 26.53 Entry to Stage3
1 Reiji.Kiko 26.53 Entry to Stage3
1 fishonlyme 26.53 Entry to Stage3
1 griffon938 26.53 Entry to Stage3
1 jex291 26.53 Entry to Stage3
1 kazu1003 26.53 Entry to Stage3
1 kwgsr 26.53 Entry to Stage3
1 maromaro5906 26.53 Entry to Stage3
1 missing0211 26.53 Entry to Stage3
1 nobu2004 26.53 Entry to Stage3
1 shige 30 26.53 Entry to Stage3
13 nat_118 16.14 $2
14 cocotomimi 15.59
15 qwer8520 15.10
16 wataru6 1.00
17 satopi 1.00
18 NEPats0614 1.00
19 osho6 1.00
20 pokarinjpt2 1.00
21 yasu925 1.00
22 abusheng 1.00
23 caizhai723 1.00
24 gotch^.^_53_ 1.00
25 zuratan 1.00
26 hottutashou 1.00
27 massan7 1.00
28 maestro1127 1.00
29 azumaggkn 1.00
30 shadows845 1.00
31 sai405 1.00
32 salvatoreber 1.00
33 F.Yamazaki 1.00
34 yuyuko3 1.00
35 GenHayao 1.00
36 yonehide 1.00
37 SilkJastice 1.00
38 Gabrielle.jp 1.00
39 haru222 1.00
40 ossiiyy 1.00
41 taka900 1.00
42 co1 12 1.00
43 unko333 1.00
44 Tom ko24200 1.00
45 Shinji777 1.00
46 c21taka 1.00
47 mayo218 1.00
48 V-THANDER 1.00
49 Ace_japan 1.00
50 genzo510 1.00
51 hide3298 1.00
52 RuiTom 1.00
53 makomichi 1.00
54 katsuo4545 1.00
55 ysatousuke 1.00
56 aipod0420 1.00
57 kanikama217 1.00
58 Mjp952 1.00
59 yebisu840 1.00
60 esu7739888 1.00
61 KYABARIA.jp 1.00