2017/12/7 Stage2

1 NAC_00117 25.16 Entry to Stage3
1 V-THANDER 25.16 Entry to Stage3
1 cocotomimi 25.16 Entry to Stage3
1 iakat 25.16 Entry to Stage3
1 makichan33 25.16 Entry to Stage3
1 noritama888 25.16 Entry to Stage3
1 wataru6 25.16 Entry to Stage3
1 yuyuko3 25.16 Entry to Stage3
9 DAIZU715 15.74 $0
10 salvatoreber 14.98
11 Shinji777 1.00
12 Reiji.Kiko 1.00
13 moon1963 1.00
14 osho6 1.00
15 Gabrielle.jp 1.00
16 pokarinjpt2 1.00
17 400sky 1.00
18 nat_118 1.00
19 senjogahara 1.00
20 sai405 1.00
21 size-O 1.00
22 SilkJastice 1.00
23 RuiTom 1.00
24 namazu66 1.00
25 shadows845 1.00
26 terubows 1.00
27 abusheng 1.00
28 yukapaka2 1.00
29 unko333 1.00
30 huruhi 1.00
31 Mangu_nakano 1.00
32 trad_mac 1.00
33 oneofbinah 1.00
34 hottutashou 1.00
35 nobu2004 1.00
36 hide3298 1.00
37 kwgsr 1.00
38 GenHayao 1.00
39 ysatousuke 1.00
40 esu7739888 1.00