2017/12/6 Stage2

1 400sky 25.75 Entry to Stage3
1 Reiji.Kiko 25.75 Entry to Stage3
1 iakat 25.75 Entry to Stage3
1 kento0302 25.75 Entry to Stage3
1 nat_118 25.75 Entry to Stage3
1 righthorizon 25.75 Entry to Stage3
1 salvatoreber 25.75 Entry to Stage3
1 yuyuko3 25.75 Entry to Stage3
9 ossiiyy 16.10 $4
10 hottutashou 15.32
11 oneofbinah 1.00
12 esu7739888 1.00
13 Mangu_nakano 1.00
14 pokarinjpt2 1.00
15 osho6 1.00
16 co1 12 1.00
17 senjogahara 1.00
18 sai405 1.00
19 yebisu840 1.00
20 yoshi-dayo 1.00
21 SilkJastice 1.00
22 size-O 1.00
23 unko333 1.00
24 jex291 1.00
25 cocotomimi 1.00
26 kwgsr 1.00
27 RuiTom 1.00
28 ysatousuke 1.00
29 abusheng 1.00
30 shadows845 1.00
31 gamma0delta 1.00
32 yasu925 1.00
33 caizhai723 1.00
34 griffon938 1.00
35 moon1963 1.00
36 hide3298 1.00
37 Acai Brend 1.00
38 suckshine 1.00
39 torara 1.00
40 GenHayao 1.00
41 V-THANDER 1.00
42 trad_mac 1.00