2017/12/5 Stage2

1 SilkJastice 26.31 Entry to Stage3
1 V-THANDER 26.31 Entry to Stage3
1 caizhai723 26.31 Entry to Stage3
1 kikouman81 26.31 Entry to Stage3
1 moon1963 26.31 Entry to Stage3
1 nangoku8 26.31 Entry to Stage3
1 nat_118 26.31 Entry to Stage3
1 shadows845 26.31 Entry to Stage3
1 trader0122 26.31 Entry to Stage3
10 hideki971 16.31 $6
11 ALLMAXl 15.60
12 NAC_00117 14.98
13 takayukey 1.00
14 Reiji.Kiko 1.00
15 hybridge 1.00
16 salvatoreber 1.00
17 DAIZU715 1.00
18 pokarinjpt2 1.00
19 cocotomimi 1.00
20 ysatousuke 1.00
21 400sky 1.00
22 osho6 1.00
23 take26 1.00
24 hide3298 1.00
25 Acai Brend 1.00
26 yebisu840 1.00
27 Nose19760919 1.00
28 namazu66 1.00
29 kanikama217 1.00
30 Outback777 1.00
31 ichizane 1.00
32 iakat 1.00
33 kwgsr 1.00
34 esu7739888 1.00
35 tatsuya168 1.00
36 abusheng 1.00
37 GenHayao 1.00
38 gamma0delta 1.00
39 ossiiyy 1.00
40 unko333 1.00
41 sai405 1.00
42 co1 12 1.00
43 nakamurayasu 1.00
44 ARU791017 1.00
45 Mangu_nakano 1.00
46 kazukick1106 1.00
47 hottutashou 1.00
48 size-O 1.00