2017/12/3 Stage2

1 GenHayao 26.05 Entry to Stage3
1 NENDERS 26.05 Entry to Stage3
1 chisepyon 26.05 Entry to Stage3
1 hantagawan 26.05 Entry to Stage3
1 kanikama217 26.05 Entry to Stage3
1 namazu66 26.05 Entry to Stage3
1 ossiiyy 26.05 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 26.05 Entry to Stage3
1 yasu925 26.05 Entry to Stage3
10 k@eirikai 16.15 $4
11 1978bugsy 15.45
12 unko333 14.83
13 caizhai723 1.00
14 abusheng 1.00
15 size-O 1.00
16 massan7 1.00
17 esu7739888 1.00
18 snamon 1.00
19 SilkJastice 1.00
20 yebisu840 1.00
21 V-THANDER 1.00
22 moon1963 1.00
23 nickey332 1.00
24 salvatoreber 1.00
25 ryohei3933 1.00
26 shadows845 1.00
27 msnhrt 1.00
28 Taro9491 1.00
29 nat_118 1.00
30 Leernagato 1.00
31 dorigo13 1.00
32 ysatousuke 1.00
33 400sky 1.00
34 day-to-49 1.00
35 Gabrielle.jp 1.00
36 suckshine 1.00
37 haruyan 1.00
38 ARU791017 1.00
39 nicochan1ban 1.00
40 hottutashou 1.00
41 cocotomimi 1.00
42 ty37080 1.00
43 trad_mac 1.00
44 hide3298 1.00
45 gamma0delta 1.00
46 osho6 1.00
47 mitumau 1.00