2017/11/30 Stage2

1 jex291 25.73 Entry to Stage3
1 nakamurayasu 25.73 Entry to Stage3
1 salvatoreber 25.73 Entry to Stage3
1 senjogahara 25.73 Entry to Stage3
1 yebisu840 25.73 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 25.73 Entry to Stage3
1 8197kotonoha 25.73 Entry to Stage3
8 shadows845 16.23 $6
9 co1 12 15.36
10 hide3298 1.00
11 Mangu_nakano 1.00
12 taka900 1.00
13 osho6 1.00
14 hottutashou 1.00
15 nat_118 1.00
16 kanikama217 1.00
17 tom1192704 1.00
18 moon1963 1.00
19 unko333 1.00
20 400sky 1.00
21 size-O 1.00
22 yskito 1.00
23 ysatousuke 1.00
24 nickey332 1.00
25 JazonSant 1.00
26 GenHayao 1.00
27 cocotomimi 1.00
28 abusheng 1.00
29 ARU791017 1.00
30 koshiro0419 1.00
31 Outback777 1.00
32 snamon 1.00
33 esu7739888 1.00
34 V-THANDER 1.00
35 SilkJastice 1.00
36 makichan33 1.00
37 Reiji.Kiko 1.00
38 massan7 1.00