2093159131

2017/11/30 Stage2

1 ARU791017 27.11 Entry to Stage3
1 Mangu_nakano 27.11 Entry to Stage3
1 S.wadewave 27.11 Entry to Stage3
1 abusheng 27.11 Entry to Stage3
1 hide-333 27.11 Entry to Stage3
1 hide3298 27.11 Entry to Stage3
1 kanikama217 27.11 Entry to Stage3
1 kazukick1106 27.11 Entry to Stage3
1 nakamurayasu 27.11 Entry to Stage3
1 shadows845 27.11 Entry to Stage3
1 sushiladyAAAA 27.11 Entry to Stage3
1 tom1192704 27.11 Entry to Stage3
1 zuratan 27.11 Entry to Stage3
14 size-O 16.40 $6
15 jex291 15.88
16 nat_118 15.41
17 V-THANDER 14.98
18 NENDERS 1.00
19 mugitaro1111 1.00
20 milijulie 1.00
21 400sky 1.00
22 ProfessorYui 1.00
23 cocotomimi 1.00
24 gucchi0113 1.00
25 minnieAK 1.00
26 pokarinjpt2 1.00
27 pi-hikaru 1.00
28 darusugi 1.00
29 salvatoreber 1.00
30 caizhai723 1.00
31 kumanotiger 1.00
32 taka900 1.00
33 osho6 1.00
34 senjogahara 1.00
35 momotarou515 1.00
36 LUKEjp 1.00
37 yuugo_6 1.00
38 moon1963 1.00
39 yutaka0722 1.00
40 iakat 1.00
41 TTOOTTOOTT 1.00
42 GenHayao 1.00
43 takashit.AA 1.00
44 sai405 1.00
45 nickey332 1.00
46 k-toku 1.00
47 UT-boon 1.00
48 SAEC308 1.00
49 mohican44 1.00
50 unko333 1.00
51 hottutashou 1.00
52 RickeyRising 1.00
53 calm333 1.00
54 hiroshi2017 1.00
55 mogura3 1.00
56 co1 12 1.00
57 snamon 1.00
58 SilkJastice 1.00
59 koshiro0419 1.00
60 Outback777 1.00
61 Reiji.Kiko 1.00
62 esu7739888 1.00
63 ysatousuke 1.00
64 yebisu840 1.00
65 KaLiNSKa 1.00
66 FUJIHA 1.00
67 makomichi 1.00
68 kazuya08 1.00