2017/11/29 Stage2

1 abusheng 26.05 Entry to Stage3
1 nat_118 26.05 Entry to Stage3
1 okapi0629 26.05 Entry to Stage3
1 osho6 26.05 Entry to Stage3
1 salvatoreber 26.05 Entry to Stage3
1 tom1192704 26.05 Entry to Stage3
1 ysatousuke 26.05 Entry to Stage3
8 pokarinjpt2 16.43 $8
9 gvkjzb 15.55
10 tama0105 14.80
11 kumanotiger 1.00
12 KaLiNSKa 1.00
13 jex291 1.00
14 V-THANDER 1.00
15 hottutashou 1.00
16 hybridge 1.00
17 GenHayao 1.00
18 nakamurayasu 1.00
19 ARU791017 1.00
20 massan7 1.00
21 size-O 1.00
22 kanikama217 1.00
23 yebisu840 1.00
24 cocotomimi 1.00
25 caizhai723 1.00
26 shadows845 1.00
27 makichan33 1.00
28 yasu925 1.00
29 Reiji.Kiko 1.00
30 400sky 1.00
31 co1 12 1.00
32 trad_mac 1.00
33 nsi800 1.00
34 Mangu_nakano 1.00
35 unko333 1.00
36 Kabit510 1.00
37 hide3298 1.00
38 moon1963 1.00
39 hantagawan 1.00