2017/11/26 Stage2

1 akonishi 25.36 Entry to Stage3
1 makichan33 25.36 Entry to Stage3
1 mayo218 25.36 Entry to Stage3
1 nicochan1ban 25.36 Entry to Stage3
1 oneofbinah 25.36 Entry to Stage3
1 ossiiyy 25.36 Entry to Stage3
7 take26 16.18 $6
8 yasu925 15.20
9 1978bugsy 1.00
10 osho6 1.00
11 esu7739888 1.00
12 SilkJastice 1.00
13 mori_no_kuma 1.00
14 day-to-49 1.00
15 namazu66 1.00
16 hottutashou 1.00
17 nat_118 1.00
18 hide3298 1.00
19 angel456456 1.00
20 taka900 1.00
21 sai405 1.00
22 KaLiNSKa 1.00
23 PankunJ73 1.00
24 massan7 1.00
25 moon1963 1.00
26 yumekamome 1.00
27 haruyan 1.00
28 Scarlet Haro 1.00
29 400sky 1.00
30 SHIBAtoITOU 1.00
31 size-O 1.00
32 GenHayao 1.00
33 unko333 1.00