2093159122

2017/11/26 Stage2

1 ARU791017 25.36 Entry to Stage3
1 angel456456 25.36 Entry to Stage3
1 mori_no_kuma 25.36 Entry to Stage3
1 namazu66 25.36 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 25.36 Entry to Stage3
1 size-O 25.36 Entry to Stage3
7 yasu925 16.18 $6
8 yebisu840 15.20
9 ossiiyy 1.00
10 massan7 1.00
11 runecoco 1.00
12 day-to-49 1.00
13 HIRO1008 1.00
14 bne32-ken 1.00
15 GenHayao 1.00
16 400sky 1.00
17 esu7739888 1.00
18 yumekamome 1.00
19 salvatoreber 1.00
20 hide3298 1.00
21 Reiji.Kiko 1.00
22 38pita 1.00
23 osho6 1.00
24 Hulk Japan13 1.00
25 kuukitsuki 1.00
26 gamma0delta 1.00
27 JUJU1922 1.00
28 nat_118 1.00
29 RedGoBadger 1.00
30 taka900 1.00
31 cocotomimi 1.00
32 unko333 1.00
33 JazonSant 1.00