2017/11/25 Stage3

1 Foxy1029 88.03 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 csssap 88.03 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 sinoue 88.03 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 suikaa 88.03 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 taka900 88.03 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
6 Ash Kawakubo 55.97 $150
7 saiajin1031 51.89 $150
8 MiniDrive23 48.61 $150
9 hottutashou 45.88 $150
10 shadows845 43.58 $150
11 jiro simamu 41.60 $128.9
12 NAC_00117 39.87
13 unko333 38.35
14 paul001517 36.99
15 KaLiNSKa 35.77
16 baiagura50mg 34.66
17 yu-taka7 33.66
18 giriri7 32.74
19 nat_118 31.89
20 minnieAK 31.11
21 Mangu_nakano 30.38
22 niwakentiku 29.71
23 lustij 29.08
24 kazu1003 28.49
25 48ken 27.93
26 LUKEjp 27.41
27 trad_mac 26.91
28 millay1114 26.45
29 esu7739888 26.00
30 wade.dunk 25.58
31 otai3 25.18
32 shinbigan 24.80
33 d51m77t 24.44
34 iraizya 24.09
35 Scarlet Haro 23.76
36 naoyuki10 23.44
37 yoshi-dayo 23.14
38 atsumasa 22.84
39 1978bugsy 22.56
40 umiushi 22.29
41 38pita 22.03
42 853224794 21.78
43 koujirou 21.53
44 cu paradise 21.30
45 Hachi@RS 21.07
46 yuya3- 1.00
47 ossiiyy 1.00
48 yebisu840 1.00
49 yamazen 1.00
50 hirokun0303 1.00
51 celika00 1.00
52 runecoco 1.00
53 ak-kami05 1.00
54 kuriatsu0220 1.00
55 eranvital 1.00
56 k@eirikai 1.00
57 koshiro0419 1.00
58 katsuo4545 1.00
59 takamimo 1.00
60 SilkJastice 1.00
61 harumi0228 1.00
62 zin104 1.00
63 Nogtee 1.00
64 gamma0delta 1.00
65 nakamurayasu 1.00
66 makomichi 1.00
67 mixjuice 1.00
68 day-to-49 1.00
69 yalsuku 1.00
70 pcsyhi 1.00
71 Le Tour777 1.00
72 bkaz499 1.00
73 domal555 1.00
74 senjogahara 1.00
75 insignifi_1 1.00
76 uratouri6 1.00
77 eureka4231 1.00
78 oneoar 1.00
79 take26 1.00
80 denchu 1.00
81 namazu66 1.00
82 kanagawa70 1.00
83 JETRIN’JIN 1.00
84 Shot-A0033 1.00
85 fox_caster 1.00
86 propofol-san 1.00
87 Outback777 1.00
88 ayahime0501 1.00
89 salvatoreber 1.00
90 8197kotonoha 1.00
91 tatsuya168 1.00
92 size-O 1.00
93 HFSS2015 1.00
94 caya78 1.00
95 maromaro5906 1.00
96 samoedo1983 1.00
97 pokarinjpt2 1.00
98 te2room 1.00
99 koki0703 1.00
100 nicochan1ban 1.00
101 HIRO1008 1.00
102 ARU791017 1.00
103 akk08 1.00
104 Akashi_K 1.00
105 sai405 1.00
106 ZAKKY51 1.00
107 irohasu123 1.00
108 sonsin6805 1.00
109 moon1963 1.00
110 SushiNeko 1.00
111 H’yellow”M 1.00
112 Shimad 1.00
113 Shinji777 1.00
114 400sky 1.00
115 chisepyon 1.00
116 iruru777 1.00
117 iakat 1.00
118 higetaku 1.00
119 griffon938 1.00
120 you_n872 1.00
121 morihouse 1.00
122 balloon3995 1.00
123 caizhai723 1.00
124 jex291 1.00
125 kanikama217 1.00
126 mori_no_kuma 1.00
127 keigo86 1.00
128 anegosans 1.00
129 kakkonntou11 1.00
130 nesu28 1.00
131 IMF888 1.00
132 makichan33 1.00
133 rgi091 1.00
134 hide3298 1.00
135 efssisbdyy 1.00
136 occhii555 1.00
137 Spot sabao 1.00
138 massan7 1.00
139 osho6 1.00
140 ellen.lily3 1.00
141 angel456456 1.00
142 yoppy_world 1.00
143 senpai-m 1.00
144 eve_yk 1.00
145 tokyo_h 1.00
146 gvkjzb 1.00
147 GenHayao 1.00
148 love ootoya 1.00
149 kemutaka 1.00
150 nobu2004 1.00
151 ysatousuke 1.00
152 qqaw82 1.00
153 kazukick1106 1.00
154 river199603 1.00
155 msnhrt 1.00
156 Reiji.Kiko 1.00
157 righthorizon 1.00
158 spearib 1.00
159 naka8821 1.00
160 pomu_purine 1.00
161 KOH_BAN 1.00
162 gossan_5 1.00
163 takayuki1111 1.00
164 sho04 1.00
165 skytree8000 1.00
166 keygnu5963 1.00
167 snamon 1.00
168 luke sato 1.00
169 abusheng 1.00
170 nickey332 1.00
171 daiki_1982 1.00
172 kita0731 1.00
173 ky1231 1.00
174 balbazar02 1.00
175 jumbo tree 1.00
176 T0QOCR 1.00
177 hantagawan 1.00
178 Sota3 1.00
179 shiangshuina 1.00