2017/11/24 Stage2

1 400sky 26.05 Entry to Stage3
1 caizhai723 26.05 Entry to Stage3
1 hantagawan 26.05 Entry to Stage3
1 kanikama217 26.05 Entry to Stage3
1 masashi215 26.05 Entry to Stage3
1 niwakentiku 26.05 Entry to Stage3
1 osho6 26.05 Entry to Stage3
1 pop1100 26.05 Entry to Stage3
1 size-O 26.05 Entry to Stage3
10 tama0105 16.15 $4
11 ysatousuke 15.45
12 hide3298 14.83
13 HIRO778 1.00
14 namazu66 1.00
15 senjogahara 1.00
16 salvatoreber 1.00
17 Reiji.Kiko 1.00
18 big_bridge7 1.00
19 mikio43 1.00
20 massan7 1.00
21 rada_napo 1.00
22 esu7739888 1.00
23 akirasu 1.00
24 mayo218 1.00
25 sai405 1.00
26 kumanotiger 1.00
27 KitaPork 1.00
28 unko333 1.00
29 IMF888 1.00
30 pokarinjpt2 1.00
31 KaLiNSKa 1.00
32 funasi 1.00
33 hottutashou 1.00
34 take26 1.00
35 abc648 1.00
36 Takantyura 1.00
37 Hierow 1.00
38 trad_mac 1.00
39 ebizo216 1.00
40 joker5422 1.00
41 nat_118 1.00
42 zakiyama 1.00
43 KennieJP 1.00
44 shadows845 1.00
45 gotch^.^_53_ 1.00
46 moon1963 1.00
47 Ren_Quen 1.00