2017/11/20 Stage2

1 Acai Brend 25.78 Entry to Stage3
1 SilkJastice 25.78 Entry to Stage3
1 Spot sabao 25.78 Entry to Stage3
1 kanikama217 25.78 Entry to Stage3
1 koshiro0419 25.78 Entry to Stage3
1 makomichi 25.78 Entry to Stage3
1 namazu66 25.78 Entry to Stage3
1 runecoco 25.78 Entry to Stage3
1 snamon 25.78 Entry to Stage3
10 ZAKKY51 15.99 $2
11 esu7739888 15.29
12 yebisu840 1.00
13 moon1963 1.00
14 YSP62 1.00
15 Mastermoto#1 1.00
16 Reiji.Kiko 1.00
17 k@eirikai 1.00
18 naoyuki10 1.00
19 k-toku 1.00
20 ysatousuke 1.00
21 jamjamboys 1.00
22 LUKEjp 1.00
23 hide3298 1.00
24 massan7 1.00
25 George wa833 1.00
26 RickeyRising 1.00
27 KaLiNSKa 1.00
28 size-O 1.00
29 onyo109 1.00
30 caizhai723 1.00
31 pokarinjpt2 1.00
32 saiajin1031 1.00
33 Shot-A0033 1.00
34 chisepyon 1.00
35 nakamurayasu 1.00
36 HIRO778 1.00
37 kanagawa70 1.00
38 salvatoreber 1.00
39 trad_mac 1.00
40 hottutashou 1.00
41 unko333 1.00
42 angel456456 1.00
43 eve_yk 1.00
44 paeruzoku 1.00
45 joker5422 1.00
46 take26 1.00