2017/11/20 Stage2

1 ARU791017 26.05 Entry to Stage3
1 GenHayao 26.05 Entry to Stage3
1 Junya777 26.05 Entry to Stage3
1 KaLiNSKa 26.05 Entry to Stage3
1 Reiji.Kiko 26.05 Entry to Stage3
1 T0QOCR 26.05 Entry to Stage3
1 hottutashou 26.05 Entry to Stage3
1 righthorizon 26.05 Entry to Stage3
1 senjogahara 26.05 Entry to Stage3
10 size-O 16.15 $4
11 shadows845 15.45
12 msnhrt 14.83
13 tobityan 1.00
14 mayo218 1.00
15 daisuke0815 1.00
16 hiratami 1.00
17 shige 30 1.00
18 ZAKKY51 1.00
19 trad_mac 1.00
20 Ren_Quen 1.00
21 moon1963 1.00
22 koshiro0419 1.00
23 massan7 1.00
24 balloon3995 1.00
25 esu7739888 1.00
26 keigo86 1.00
27 snamon 1.00
28 torakky728 1.00
29 take26 1.00
30 Mastermoto#1 1.00
31 Shot-A0033 1.00
32 caizhai723 1.00
33 joker5422 1.00
34 pokarinjpt2 1.00
35 chisepyon 1.00
36 hide3298 1.00
37 k-toku 1.00
38 nekomura.th 1.00
39 kanagawa70 1.00
40 makomichi 1.00
41 takutaku71 1.00
42 salvatoreber 1.00
43 Outback777 1.00
44 namazu66 1.00
45 runecoco 1.00
46 k@eirikai 1.00
47 angel456456 1.00